<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>Gynghrair Peldroed  Pentrefi - Lllandyrnog ar cylchLlandyrnog and District Village Football Summer LeagueLlandyrnog and District Village Football Summer League

Newyddion

Clybiau

Rhaglen y Tymor a canlyniadau

Tabl y Gynghrair

Scorwyr y Goliau

Gwybodaeth am y Gynghrair

Map o Ardal y Gynghrair

Manion Bethau

Yn-ol


Penderfynwyd sefydlu Gynghrair Peldroed newydd yn Dyffryn Clwyd ym 1926 ac arwahan i doriad yn ystod yr ail Ryfel Byd mae wedi parhau hyd heddiw. Er na chafodd erioed ei gydnabod yn swyddogol gan Gymdeithas Peldroed Cymru, mae Gynghrair yr Haf wedi rhoi cyfle i filoedd o ddynion ifanc i chwarae peldroed i'w tîm lleol.

Un o brif reolau'r Gynghrair, sy'n ei wneud yn wahanol i'r rhan fwyaf o sefydliadau Peldroed eraill yw bod yn rhaid  i'r chwaraewyr fyw o fewn talgylch priodol eu clwb lleol. Yn hanesyddol mae Gynghreiriau Haf eraill wedi mynd a dod ond nid oedd ganddynt hwy y rheol hon ynglyn a lleoliad cartrefi hogiau'r tîm. Credwn bod ein gynghrair wedi parhau mor hir oherwydd y rheol, er bod rhai problemau wedi codi o'i herwydd sydd wedi golygu bod rhai pentrefi wedi gorfod uno wer mwyn dal ymlaen.

Mae'r Gynghrair yn rhedeg o ganol Ebrill hyd diwedd Gorffennaf pryd y chwaraeir y gemau ar nos Lun a nos Iau.

Ar hyn o bryd mae na unarddeg o dimau yn y Gynghrair gyda y mwyafrif o Ddyffryn Clwyd ag hefyd Caerwys a Ysceifiog  o bryniau Sir Fflint.